ความเป็นมาของ กฐินและผ้าป่าตกค้าง
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ท่านให้ความสำคัญกับงานกฐิน มาก เพื่อให้พระและฆราวาสรักษาป ระเพณีการทอดกฐินไว้
จึงได้ดำริให้สำรวจวัดที่มี พระจำพรรษาครบ แต่ไม่มีกฐิน หรือวัดที่ขาดแคลน ท่านจึงจัดผ้ากฐินและปัจจัย ไปถวายวัดต่างๆ ต่อมาหลวงปู่เห็นว่ามีญาติโ ยมทำกันมาก ท่านเองก็อายุมากแล้ว หลังจากนั้นหลวงพ่อทูลรับดำ เนินการต่อ สมัยก่อนเรียกว่า “กฐินตกค้าง” ต่อมาเรียกว่า “กฐินวิ่ง” คือเดินทางไปทอดกฐินและผ้าป่าได้หลายวัดภายในวันเดียว  หลวงพ่อทูลได้พาคณะศิษย์ทำสืบต่อมาทุกปี จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

หลังจากหลวงพ่อทูลละสังขาร พระอาจารย์ไชยาได้รับมรดกดำ เนินการต่อ เป็นผู้นำคณะศรัทธาญาติโยมร ักษาพุทธประเพณีที่ดีงาม แสดงถึงความสามัคคี กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบา อาจารย์ และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาส นาให้มั่นคงสืบไป 

ผู้มีจิตศรัทธา สนใจเป็นเจ้าภาพ กฐิน ผ้าป่า ติดต่อ วัดป่าบ้านค้อ โทร.089-4167825, 085-4533245 หรือ สามารถโอนเงินผ่าน
ชื่อบัญชี วัดป่าบ้านค้อ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 431-1-02103-8 
กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ watpabankoh@gmail.com

รายละเอียดกฐินและผ้าป่าสามัคคีปี 2556
 
รายละเอียดกฐินและผ้าป่าสามัคคีปี 2555
 
รายละเอียดกฐินและผ้าป่าสามัคคีปี 2557

 
กฐินและผ้าป่าสามัคคี ปี 2558

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ PDF
.